Zastosowanie geologii stosowanej

Zastosowanie geologii stosowanej

7 października 2016 Technologia 0
geolog

Budownictwo i inżynieria jest ściśle powiązana z geologia. Wszystko dlatego, że zanim powstaną budynki, to najpierw muszą być robione dokładne oględziny, ekspertyzy i badania geologiczne. Geologia stosowana jest właśnie nauką, która bada teren pod kątem użytkowania terenu. Jest to nauka praktyczna. Czym się konkretnie zajmuje?

Geolog to jednocześnie inżynier

geologPierwsze o czym należy wspomnieć, to jest to poszukiwanie złóż. Robione są poszczególne sondowania i wiercenia w celu odkrycia użytecznych kopalin, skał i minerałów. Różnego rodzaju złoża mogą mieć szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale i również w przemyśle oraz ciepłownictwie. Niekiedy znajduje się złoża solankowe, które mają taką zaletę, że są lecznicze. Usługi geologiczne prowadzone w celu poszukiwania złóż mają sens ekonomiczny. Warto w nie zainwestować. Badaniem zmian środowiska geologicznego zajmuje się geologia inżynierska. Geolog – inżynier, który specjalizuje się w tym zakresie bada teren dla potrzeb planowania budownictwa i infrastruktury. Jest to bardzo ciężki i odpowiedzialny dział geologii, ponieważ trzeba uwzględnić w tym przypadku bardzo ważne czynniki. Jest to między innymi mechanika gruntów, geofizyka, geomorfologia oraz hydrogeologia.

Wszystko po to, aby móc bezpiecznie sporządzać planowanie przestrzeni. Każdy dobrze wie, że na obszarach sejsmicznych nie wolno budować metra. O tym właśnie decyduje geolog – inżynier. Ważne jest określanie warunków wodno-gruntowych. Budowanie domów na glinach lub terenach podmokłych przyczyni się do uszkodzenia tych budynków. Budowanie bloków na terasach rzecznych może przyczynić się do zawalenia konstrukcji. Za to właśnie odpowiada profesjonalny geolog Kraków. Czym jeszcze zajmuje się geologia stosowana? Oprócz tego, że ma zastosowanie do celów budownictwa, to jeszcze do projektowania infrastruktury, jak na przykład gazociągi, kanalizacja, ujęcia wód. Przydatna jest do projektowania komunikacji. Dzięki temu można wiedzieć w jaki sposób i gdzie można budować mosty, lotniska, drogi kolejowe lub porty. Usługi geologiczne zabezpieczają tereny, które mogą być niebezpieczne dla człowieka. Są to na przykład osuwiska lub klify. Bardzo ważna jest ochrona środowiska, a zatem ekspertyzy geologiczne pomagają w ustaleniu granic rezerwatów przyrodniczych.

Jedną z ważniejszych dziedzin geologii stosowanej jest hydrogeologia, która jest ściśle związana ze stosunkami wodnymi. Bada teren pod względem złóż hydrotermalnych lub pod kątem ochrony środowiska. Robiąc wiercenia geologiczne geolog ma wiedzę, w którym miejscu znajdują się wody podziemne i jaki mają charakter. Geologia stosowana ma wiele zalet. Można ją stosować w wielu dziedzinach gospodarki.