Przygotowanie szalowania pod wykopy

Przygotowanie szalowania pod wykopy

4 sierpnia 2017 Dom 0
szalunki do wykopów

Wykop powinien być odpowiednio zabezpieczony niezależnie od jego głębokości, gdyż w ten sposób unikniemy obsypywania się jego krawędzi. Systemy szalowania mogą być wykonywane na różne sposoby, jednak najczęściej wykorzystuje się szalunki rozporowe.

Szalunki wielokrotnego użytku

szalunki do wykopówIch konstrukcja jest prosta – to stalowe płyty, między którymi znajdują się rozpieraki mechaniczne. Szalunki przeznaczone do wykopów to konstrukcje wielokrotnego użytku – to dlatego możliwy jest ich wynajem, jednak podczas doboru szalunku należy uwzględnić między innymi wielkość wykopu oraz warunki gruntowo-wodne. Płyty szalunkowe wykorzystywane do zabezpieczania wykopów mogą być różne, w zależności od funkcji, jaką mają pełnić. Na przykład w szalunku muszą pojawić się płyty wyposażone w noże i uchwyty, gdyż wówczas w prosty sposób wyciągniemy szalunek z wykopu po zakończeniu prac ziemnych. Z kolei płyta z przestawnymi oknami umożliwia omijanie przeszkód w postaci uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable energetyczne czy rury. Łącznikiem między tymi dwoma rodzajami płyt jest zawsze płyta stała. Sworznie oraz zawleczki zabezpieczają płyty szalunkowe przed przesunięciem się. Zastanawiając się nad szerokością rozpór, weźmy pod uwagę to, że koniecznością jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej przestrzeni roboczej.

szalunki do wykopówWśród zalet szalunków opartych na płytach i rozporach wymienia się między innymi to, że oprócz zabezpieczania wykopów, szalunek taki znajduje zastosowanie podczas prac awaryjnych – na przykład przy sieciach wodociągowych czy gazowych. Ponadto szalunek taki odznacza się niewielkimi gabarytami, a cała konstrukcja ma niską wagę, dlatego też ich transport nie jest trudny. Zaś do montażu i demontażu nie potrzeba wielu osób, wystarczy zazwyczaj tylko dwóch wykwalifikowanych pracowników. Podczas montażu nie istnieje konieczność użycia ciężkiego sprzętu. Prawidłowy montaż powinien być przeprowadzony w sposób następujący: najpierw należy umieścić dolne płyty z nożami w gruncie, a następnie ustalić ich wzajemne pomożenie za pomocą rozpór. Pozostałe elementy szalunku montowane są w łącznikach poziomych płyt poprzedzających. Przy każdym kolejnym rzędzie wykorzystujemy rozpieraki i w ten sposób uzyskujemy zabezpieczenie wykopu na określonej głębokości.

W zależności od potrzeb, możemy zastosować wspomniane wcześniej płyty z przestawnymi oknami. Niezależnie od tego, jak proste jest montowanie szalunku, pamiętajmy, aby podczas prac przestrzegać zasad BHP, gdyż każdy wykop na budowie traktuje się jako strefę niebezpieczną.