Szafy sterownicze i instalacje elektryczne

Szafy sterownicze i instalacje elektryczne

18 września 2016 Maszyny i urządzenia 0
szafa transformatorowa

Prąd jest niezbędny do zasilenia wszelkich urządzeń elektrycznych. Bez niego nie tylko nie działały by urządzenia stosowane przez nas do użytku domowego, ale i wszelkie maszyny przemysłowe. Zatem śmiało można stwierdzić, że instalacje elektryczne są niezbędnym elementem każdego budynku. W ich skład wchodzi wiele elementów, z których każdy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu całego układu.

Szafy sterownicze – co warto o nich wiedzieć?

szafa sterownicza

Instalacje elektryczne określa się jako część sieci niskiego napięcia, czyli o natężeniu wystarczającym indywidualnemu odbiorcy. Większe przedsiębiorstwa wymagające prądu o większym natężeniu korzystają zaś z sieci średniego napięcia. Powszechnie przyjmuje się, że układ zasilania niskiego natężenia swój początek ma na wyjściowych zaciskach wewnętrznej linii zasilającej w złączu, a koniec zaś w gniazdkach i punktach oświetleniowych, a także odbiornikach na stałe podłączonych do sieci. W skład podstawowej instalacji elektrycznej wchodzą rozdzielnica elektryczna, przyłącza i złącza kablowe, piony i linie zasilające, instalacja odbiorcza oraz obwody, a także przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, pomiarowe i sterujące. Jednym z najważniejszych elementów instalacji elektrycznych są rozdzielnice niskiego napięcia, będące częścią stacji transformatorowej. Stacje transformatorowe są elementem sieci elektrycznej, w której zachodzi rozdzielenie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Najczęściej spotyka się stacje przekształcające średnie napięcie elektryczne w niskie, wykorzystujące do tego rozdzielnice niskiego napięcia. W domach spotykamy je pod postacią tablic z bezpiecznikami. Albowiem rozdzielnice elektryczne mogą współpracować z innymi urządzeniami np. ochronnymi jak bezpieczniki elektryczne, czy też regulacyjnymi jak sterowniki PLC czy komputery przemysłowe, tworząc razem szafy sterownicze. Na potrzeby przemysłu, wykorzystuje się głównie rozdzielnice średniego napięcia. Poza tym instalacje elektryczne w zakładach przemysłowych różnią się również tym, że dodatkowo do układu instaluje się baterie kondensatorów, których zadaniem jest kompensacja prądu biernego. Zwykle nie jest on dodatkowo naliczany przez dostawców energii, jednakowoż w przypadku przemysłu przekracza się normy zużycia prądu biernego, co wiąże się z koniecznością uiszczenia za niego opłat, aby w maksymalnym stopniu je ograniczyć montuje się właśnie dodatkowo baterie kondensatorów. Instalacje elektryczne są niezbędne aby dostarczyć prąd zarówno do budynków mieszkalnych jak i przemysłowych.

Każdy układ zasilania składa się z tych samych, podstawowych elementów, różnice występujące w instalacjach wynikają jedynie z ilości zapotrzebowania prądu i dotyczą dołączenie dodatkowych elementów do układu.