Jaki przebieg ma analiza mikrobiologiczna wody?

Jaki przebieg ma analiza mikrobiologiczna wody?

3 maja 2022 Usługi 0
badanie mikrobiologiczne wody

Obecnie szczególny nacisk kładziony jest na wykonywanie szczegółowych analiz składu wody. Może być to jedynym sposobem na to, aby ustrzec się występowania w wodzie bardzo szkodliwych dla zdrowia, czy też życia mikroorganizmów. Aby wyniki takiej analizy były jednak w pełni miarodajne, bardzo ważne jest jej przeprowadzenie zgodnie z zasadami, w szczególności jednak biorąc pod uwagę sposób poboru próbek do badania.

Dokładny przebieg analizy mikrobiologicznej wody

badanie mikrobiologiczne wodyW innym przypadku może dojść do nieprawidłowego oszacowania stopnia czystości wody, nawet pomimo dalszego prawidłowego przeprowadzenia analizy. Dlatego też, aby możliwa była fachowa analiza mikrobiologiczna wody, trzeba w odpowiedni sposób pobrać próbki. Większość firm, które zajmują się wykonywaniem takich analiz, dostarcza odpowiednie pojemniki do poboru próbek. Kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie punktu, z którego pobierana jest woda to jest na przykład kranu. Wybrać należy do tego jedynie metalowe krany, które muszą być w możliwie jak najlepszym stanie technicznym. Ważne jest, by przed pobraniem próbki, z kranu zdjąć zmontowane w nim urządzenia przeciwrozbryzgowe.

 

badanie wodyKolejny krok to usunięcie wody ,która może zalegać w rurach, co można uzyskać poprzez jej odpuszczenie, przez okres minimum 1 godziny. Kolejny krok, który trzeba wykonać przed przeprowadzeniem analizy, to zakręcenie kranu, oczyszczenie go jedynie mechanicznie, bez użycia środków chemicznych. Konieczne jest także jego opalenie, z pomocą na przykład opalacza gazowego. Następnie należy w odpowiedni sposób napełnić pojemnik przeznaczony do poboru próbek. Musi w nim pozostawać wolna przestrzeń z powietrzem, czyli pojemnik nie może być całkowicie napełniony. Ważne jest również odpowiednie opisanie pojemnika, informacjami o dacie pobrania próbki, miejscu, oraz godzinie. Pojemnik z próbką musi być przechowywany w lodówce. Należy również pamiętać o tym, aby próbkę do analizy mikrobiologicznej wody dostarczać zawsze nie później niż w dniu jej pobrania. W pewnych sytuacjach, próbka, która nie została odpowiednio dobrana, może zostać przez dane laboratorium odrzucona.

W obecnym czasie bardzo zwraca się uwagę na bezpieczeństwo, podczas korzystania z różnych ujęć wody. Aby możliwe było jego zachowanie, konieczne może być cykliczne pobieranie próbek wody, oraz poddawanie ich odpowiedniej, fachowej analizie. Ważne jest jednak, aby taka analiza zawsze była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami. Tylko w takim wypadku, jej wyniki będą w pełni miarodajne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cbidgp.pl!