Co zrobić z gruzem po remoncie?

Co zrobić z gruzem po remoncie?

12 czerwca 2023 Bez kategorii 0
wywóz gruzu

Podczas każdego remontu, nawet niewielkiego, może powstać gruz, którego trzeba się pozbyć. Nie można wyrzucić go do zwykłego kontenera na śmieci. Konieczne jest zorganizowanie jego wywozu, czym zająć się mogą tylko odpowiednie, uprawnione do tego firmy.

Przestrzeganie procedur zapewnia wyższy poziom ochrony środowiska

wywóz gruzu w nadarzynieGruz jest poddawany segregacji oraz recyklingowi, dzięki czemu może zostać użyty na przykład jako kruszywo podczas budowy dróg. Pierwszy krok, jaki trzeba wykonać, to zamówienie kontenera. Wiele firm oferuje usługę wywozu gruzu. Niektóre z nich są w stanie zapewnić pracowników, którzy ten gruz załadują do kontenera. W przeciwnym razie właściciel posesji jest zobowiązany do tego, żeby zrobić to samodzielnie. Koszt usługi, jaką jest wywóz gruzu, zależy od rodzaju odpadów oraz tego, jak dużo ich jest. Podstawienie i wywiezienie większego kontenera związane jest zawsze z wyższą ceną. Znaczenie ma także to, na jak długo wypożycza się kontener na gruz. Zwykle jest to cały czas trwania remontu, dzięki czemu możliwe jest usuwanie gruzu podczas kolejnych etapów, żeby nie przeszkadzał podczas wykonywanych prac remontowych.

wywóz gruzuWycena usługi zawsze ma charakter indywidualny, gdyż cena zależy też od odległości, jaką będzie musiała pokonać konkretna firma. Szybki wywóz gruzu w Nadarzynie realizowany jest przez profesjonalne firmy z odpowiednimi uprawnieniami. Do wywozu największych kontenerów potrzebne są pojazdy ciężarowe. Auto, które będzie odbierało kontener na gruz, musi posiadać odpowiedni wysięgnik, który pozwoli załadować go na platformę. W sytuacji, w której kontener zostanie zapełniony, można zamówić jego odbiór przed ustalonym terminem. Operujące w okolicy Nadarzyna firmy zapewniają wówczas kolejny kontener. Zgromadzone w kontenerze odpady budowlane trafiają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Takie miejsce musi funkcjonować na terenie każdej gminy. Po selekcji ustala się, które odpady mogą być poddane recyklingowi, a które trzeba jak najszybciej zutylizować. Rozróżnia się trzy grupy odpadów budowlanych.

Pierwsza z nich to przede wszystkim resztki materiałów budowlanych, pozostałości cegieł i pustaków, czyli gruz. Do drugiej kategorii zalicza się odpady zmieszane z tworzywami sztucznymi, drewnem i złomem oraz szkło. Trzecia grupa to wszelkie odpady, które mogą być szkodliwe dla środowiska, posiadają szkodliwe, toksyczne składniki chemiczne lub są niebezpieczne dla zdrowia. Podstawiając kontener, należy pamiętać o odpowiedniej segregacji odpadów, od czego zależy cena usługi.