Automatyka przemysłowa nie dla laików

Automatyka przemysłowa nie dla laików

20 października 2017 Technologia 0
automatyka przemysłowa

Odwiedzając dowolną halę przemysłową, zauważymy, że większość działań, które dawniej wykonywali ludzie, obecnie prowadzona jest przez maszyny – dzięki zautomatyzowaniu procesu produkcyjnego, praca może przebiegać o wiele szybciej, co sprawia, że firmy przemysłowe mogą cieszyć się większymi zyskami niż dotychczas.

Co wiemy o układach automatyki?

automatyka przemysłowaW przemyśle wykorzystuje się różne układy automatyki – wśród nich wymienić można przede wszystkim układu stabilizacji, układy programowe, śledzące oraz adaptacyjne. Te pojęcia z pewnością nie mówią nic laikowi, dlatego warto krótko o nich wspomnieć, aby automatyka przemysłowa stała się dla nas o wiele bardziej zrozumiała. Jeśli chodzi o układy stabilizacji, ich zadaniem jest utrzymanie konkretnych parametrów w trakcie danego procesu. Z kolei zadaniem układów programowych jest regulacja programowa – to te układy odpowiadają za sterowanie. Ten układ automatyki spotykany jest najczęściej w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Układy śledzące działają w taki sposób, który umożliwia im utrzymywanie odpowiedniej wielkości wyjściowej niezależnie od zmieniającej się wartości zadanej. Jeśli jest to niezrozumiałe, za przykład mogą posłużyć działa przeciwlotnicze, którymi steruje się, biorąc pod uwagę wskazania radaru (wartością zadaną jest więc zmieniające się położenie samolotu). Sterowanie adaptacyjne z kolei pozwala na uaktualnianie parametrów technicznych danej maszyny na bieżąco.

automatyka przemysłowaChoć te ogólne kwestie już są skomplikowane, na tym wiedza z automatyki przemysłowej nie powinna się skończyć. W halach produkcyjnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie, najczęściej możemy spotkać system automatyki SCADA, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie procesu technologicznego. Program ten umożliwia wprowadzenie aktualnych danych i pomiarów do maszyny, w celu wykonania przez nią konkretnego zadania. SCADA pozwala też na alarmowanie, w razie gdyby coś zaczęło iść niezgodnie z planem. Dzięki archiwizacji danych mamy stały dostęp do poprzednich ustawień maszyny. SCADA to główny system automatyki przemysłowej, jednak należy uwzględnić jeszcze między innymi sterowniki PLC, które stanowią niezbędny element pomiędzy urządzeniami wykonawczymi a pomiarowymi – to właśnie te sterowniki pozwalają na automatyczne sterowanie oraz regulację maszyny.

Oczywiście każde urządzenie wyposażone w system automatyki przemysłowej, nie musi być sterowane automatycznie – w każdym momencie istnieje możliwość przejścia na sterowanie ręczne, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku awarii.